Skip to main content

Thermo King heltäckande lösningar inom transportkyla

jun 17, 2024

Frigoblock levererar transportkyla till Martin & Serveras första 100 % elektriska distributionslastbil

Eldrivet frigoblock aggregat till martin&servera

Den första Volvo FE Electric kyltransportbilen i Martin & Serveras flotta togs i drift i Stockholm under slutet av september.

Denna lösning med nollutsläpp och lågt buller kommer att göra det möjligt för Martin & Servera att leverera varor i lågutsläppszoner, och när som helst på dygnet, vilket avsevärt bidrar till att öka effektiviteten i deras innerstadsleveranser. Föraren kan också enkelt manövrera kylaggregatet inifrån hytten och stänga av det vid behov när man närmar sig ett av stadens känsliga områden.

"Med utgångspunkt i decennier av branschexpertis är vår teknik designad för att skapa värde för våra kunder samtidigt som den hjälper dem att minska miljöavtrycket från sina transporter", säger Anders Thyselius, Application Manager på Thermo King Sverige AB. "Genom att kombinera Volvos och Frigoblocks el-teknologier utvecklade vi en energieffektiv lösning som tar våra kunder och branschen ytterligare ett steg närmare hållbara, CO2-neutrala temperaturkontrollerade transporter."

Frigoblock FK13 dubbelzonsenhet som valts för denna applikation kommunicerar med fordonets CAN-system via den integrerade Frigoblock invertern. Detta gör att Frigoblockaggregatet kan arbeta direkt med det batteridrivna fordonet, vilket minimerar antalet energikrävande komponenter och optimerar användningen av batteriet. Tillförseln av energi från fordonets batterier kan ändras beroende på behovet av att säkerställa rätt temperatur i de två kylfacken.

"Energieffektivitet och optimering av fordonets batterianvändning är avgörande för effektiva transporter. Vår teknologi säkerställer att kylaggregatet endast använder den minimala kraft som krävs för att säkerställa rätt lasttemperatur. Detta bidrar till att maximera lastbilens räckvidd och gör att våra kunder kan göra mer utsläppsfria leveranser”, säger Anders Thyselius.