Utredning av temperaturskador

Allt som oftast uppstår meningsskiljaktigheter om vad som orsakat temperaturavvikelse på transporterat gods. Beroende på kvalitén på utförd temperaturregistrering under transporten, bistår vi med att reda ut orsaken till temperaturreklamationen, som kan vara:

  • Felaktig produkttemperatur vid lastning
  • Felaktig lastning i skåpet
  • Bristfällig luftcirkulation
  • Aggregatet avstängt under vissa perioder
  • Samlastning av olika produkttemperaturer
  • Bristande prestanda på skåp och/eller aggregat
  • Funktionsproblem med aggregatet
  • Felaktig kontrollmätning vid mottagandet
  • Etc, etc.


I de allra flesta fall kan en säker orsak till reklamationen fastställas.

Läs om termografering

Kontakta en säljare för mer information.

Norra Sverige
Västra Sverige
Östra Sverige
Södra Sverige

Stora steg mot mindre utsläpp

Thermo King har sedan länge insett sitt ansvar som branschledande inom transportkyla med att ställa mycket höga miljökrav. Vår ambition berör allt vi gör. Toppmodern CO2-teknik, först på marknaden med låg GWP köldmedia R-452A, extremt låg-ljuds alternativ, exceptionellt låga avgasutsläpp och state-of-the-art tillverkningsanläggningar: bara några av milstolparna. Våra kunder behöver veta att de arbetar med den grönaste utrustning på marknaden och inget kommer stoppa oss att förverkliga detta.

Thermo King har sedan länge insett sitt ansvar som branschledande inom transportkyla med att ställa mycket höga miljökrav... Läs mer...


© Copyright 2020 - Thermo King Sverige AB
Webbsida byggd av Joomlaproffs.se