UT-Spectrum - Undermonterat kylaggregat för lastbilar och släpvagnar nu även som multitemp

Thermo King UT-serien har utvecklats specifikt för undermonterade applikationer på lastbilar och släpvagnar. UT-serien har nu utökats med UT Spectrum, ett kylaggregat för 2 eller 3 temperaturzoner, låg ljudnivå och flexibilitet är kritisk. UT Spectrum ger totalt skydd för både färska och frysta varor i en rad av två- och tre avdelningar.


UT SPECTRUM 450

 

  • Låg bränsleförbrukning
  • Hög tillförlitlighet, i alla klimat
  • Förbättrad kylkapacitet
  • Enklare service tillgänglighet
  • Minskade utsläpp med Green Tech motorn
  • R-452A köldmedium för låg miljöpåverkan
  • EMI 2000 timmar underhållsintervall
  • 2 års full garanti
  • 5 års funktionsgaranti på kondensor

 pdf small Klicka här för att hämta produktinformation som PDF

 

Högre prestanda med lägre slitage

Vår Green Tech motor är högeffektiv. Då vi bara tar ut ca 80% av maxeffekten håller vi olja och kylvätskan vid lägre temperaturer vilket medför mindre slitage på motor och övriga nyckelkomponenter. Jämfört mot tidigare modeller så förlängs livslängden för motorn med upp till 20%.

Sänkta ljudnivåer

Thermo King förstår den stora betydelsen av låga bullernivåer, särskilt för drift i ljudkänsliga områden. Drivsystem och fläkt är placerade på baksidan av aggregatet, vilket resulterar i en signifikant minskning av bullernivåerna. Detta kombinerat med ljudisolerande komponenter går den betydligt tystare än andra liknande system.

 

 

 

Stora steg mot mindre utsläpp

Thermo King har sedan länge insett sitt ansvar som branschledande inom transportkyla med att ställa mycket höga miljökrav. Vår ambition berör allt vi gör. Toppmodern CO2-teknik, först på marknaden med låg GWP köldmedia R-452A, extremt låg-ljuds alternativ, exceptionellt låga avgasutsläpp och state-of-the-art tillverkningsanläggningar: bara några av milstolparna. Våra kunder behöver veta att de arbetar med den grönaste utrustning på marknaden och inget kommer stoppa oss att förverkliga detta.

Ta reda på mer om våra hållbara lösningar här

 

 

 

BCF E post Signatur Vi Kampar
Powered by Chill IT Systems