TracKing Light enkel övervakning av dina laster.

En ekonomisk och tillförlitlig lösning för att övervaka din värdefulla last.

  • Konstant temperatur- eller bränslenivåövervakning.
  • Ökad säkerhet med direkt anslutning till dörrbrytare.
  • Omfattande analys- och rapporteringsfunktioner.

Hantering av flottan

Håll koll på ditt fordon/flotta med positionsuppdatering via karta med några minuters mellanrum. För varje fordon så kan du se exakt var den är, var den senast befann sig, aktuell hastighet och färdriktning. Även trafiköversikt visas på kartan.
Zooma in på valfritt fordon och gör noteringar som senare kan användas i rapporten. All relevant information om ett individuellt fordon är lättåtkomligt via ett klick för att visa t.ex. vägmätare, altitud, effekt och indata.
Följ utvecklingen av ett enskilt fordon enligt etapper, tid eller en viss period. De färgade positionerna markerar olika uppmätta hastigheter. Det finns även möjlighet att ställa in en hastighetsbegränsning och bli meddelad via larm vid överträdelse av denna begränsning. Varje larm visas på kartan med position och tidpunkt för händelsen.

temperaturhanteringTemperaturhantering

TracKing Light låter dig övervaka temperaturen på din last när som helst tack vare direktanslutningen till en temperatursond som inte är påverkad av aggregatet.
Temperatursonden har ett intervall på -40°c - +70°c med en noggrannhet på +/-1°c som registreras vid varje registreringsintervall.
Specifika rapporter i tabell- och grafformat finns tillgängliga via hemsidan. Där kan man även ställa in larm vid avvikande temperaturer.
Direktkontakt med dörrbrytare säkerställer att lasten alltid är säker och håller rätt temperatur.
2st sensorer kan anslutas till TracKing Lights digitala ingångar med en konstant statusindikering direkt till hemsidan (Grön/Röd).
Ytterligare 2st digitala ingångar finns tillgängliga för att koppla till aggregatet:
För att få indikation om aggregatet är PÅ eller AV.
För att se vad aggregatet har för driftsätt aktiverat.

bränslkenivåer rapporterBränslenivåer och omfattande rapporter

TracKing Light ger dig insyn i din flottas bränslenivåer och möjliggör beräkning av bränsleförbrukning.
Vid sidan av den här funktionen erbjuder TracKing Light en rad olika standardrapporter via hemsidan. Via dessa fördefinerade rapporter kan du få ut en historia av:
Undersök prestandan och effektiviteten på varje förare och fordon.
Registrera mängden av kilometer, driftstimmar, körtid och genomsnittshastighet.
Se över händelser och larm över en viss period på hela flottan.
Alla analyser sparas i PDF eller Excel format och kan schemaläggas och skickas enkelt till vilken mailadress som helst.
Alla rapporter kan fås med ditt företagsnamn och logga.

Kontakta en säljare för mer information.

Norra Sverige
Västra Sverige
Östra Sverige
Södra Sverige

Stora steg mot mindre utsläpp

Thermo King har sedan länge insett sitt ansvar som branschledande inom transportkyla med att ställa mycket höga miljökrav. Vår ambition berör allt vi gör. Toppmodern CO2-teknik, först på marknaden med låg GWP köldmedia R-452A, extremt låg-ljuds alternativ, exceptionellt låga avgasutsläpp och state-of-the-art tillverkningsanläggningar: bara några av milstolparna. Våra kunder behöver veta att de arbetar med den grönaste utrustning på marknaden och inget kommer stoppa oss att förverkliga detta.

Thermo King har sedan länge insett sitt ansvar som branschledande inom transportkyla med att ställa mycket höga miljökrav... Läs mer...


© Copyright 2020 - Thermo King Sverige AB
Webbsida byggd av Joomlaproffs.se