all-ok-smallOK att köra
Du kan fortsätta använda aggregatet och uppsöka verkstad vid dagens slut.

Här hittar du auktoriserade verkstäder.

all-ok-smallOK att köra

alert-smallÅtgärd behövs

shutdown-smallAvstängning

     

 

all-ok-small
00  Allt OK, Inga Fel

 

all-ok-small
01 Microprocessorn har startat om med fabriksinställningar

 

alert-small
02 Temperatursensor i förångarelement felaktig

alert-small
03 Temperatursensor i returluften felaktig

alert-small
04 Temperatursensor i tilluften felaktig

all-ok-small
05 Temperatursensor för utetemperatur felaktig

all-ok-small
06 Temperatursensor för dieselmotorns kylvatten felaktig

all-ok-small
07 Dieselmotorns varvtalsgivare felaktig

alert-small
08 Temperaturkontroll sker på förångarelementsensorn

alert-small
09 Överhettningsskydd i förångaren har aktiverats

shutdown-small
10 Kondensortryck har passerat max arbetstryck och temperatur
 

alert-small
11 Temperaturkontroll sker på tilluftssensorn

shutdown-small
12 Fel på sensorer eller digitala ingångar

alert-small
13 Temperatursensorer behöver kalibereras

all-ok-small
14 Avfrostningen har avbrutits av max-”timern”

alert-small
15 Kontrollera dieselmotorns glödstift

all-ok-small
16 Manuell start av dieselmotorn har inte slutförts

alert-small
17 Startmotorn drar inte runt

alert-small
18 Kylvattentemperaturen har närmat sig max-temperatur

alert-small
19 Lågt smörjoljetryck i dieselmotorn

alert-small
20 Dieselmotorn tänder ej / CO2 motorn drar inte runt (SB-III CR)

alert-small
21 Aggregatets kylfunktion osäker

alert-small
22 Aggregatets värmefunktion osäker

shutdown-small
23 Aggregatets kylfunktion fungerar inte

shutdown-small
24 Aggregatets värmefunktion fungerar inte

alert-small
25 Aggregatets 12-volts generator laddar inte

alert-small
26 Max kyleffekt, svårigheter med temperaturkontrollen (varmt gods)

shutdown-small
27 CO2 motorns varvtal felaktigt (SB-III CR)

all-ok-small
28 Automatisk självtest USC / Pre-Trip avbruten under pågående test

alert-small
29 Avfrostningsspjället fungerar inte tillfredsställande

shutdown-small
30 Avfrostningsspjället har fastnat i stängt läge

alert-small
31 Dieselmotorns smörjoljetrycksvakt felaktig

shutdown-smallLarm: 32
Aggregatet har tappat kyleffekt

all-ok-smallLarm: 33
Dieselmotorn går med felaktigt varvtal

alert-smallLarm: 34
Temperaturmodulationens funktion felaktig

shutdown-smallLarm: 35
Runrelä drar ej runt (manöverspänning saknas)

shutdown-smallLarm: 36
Elmotorn går inte runt, remmar slirar, manöversäkring trasig

all-ok-smallLarm: 37
Kontrollera kylvattnets nivå i expantionstanken

shutdown-smallLarm: 38
Fel fasföljd till elmotorn eller elmotorskyddet har löst ut

alert-smallLarm: 39
Varmvattenventilens funktion felaktig

alert-smallLarm: 40
Dieselmotorn varvar inte upp på fullvarv

all-ok-smallLarm: 41
Dieselmotorn har fel driftstemperatur

all-ok-smallLarm: 42
Dieselmotorn tvångkörs på lågvarv

all-ok-smallLarm: 43
Dieselmotorn tvångkörs på lågvarv och temperaturmodulation

shutdown-smallLarm:44
Problem med bränsletillförseln

alert-smallLarm: 45
Varmgasvärmekretsen ur funktion

alert-smallLarm: 46
Luftcirkulationen i skåpet strypt av lastat gods eller annan orsak

shutdown-smallLarm: 47
Temperatursensor i fjärrförångare felaktig

shutdown-smallLarm: 48
Centrifugalkoppling och/eller remmar slirar

Larm: 49 Reserverad

all-ok-smallLarm: 50
Datum och tid måste ställas in i microprocessorn

alert-smallLarm: 51
Störning i 12-volts systemet

alert-smallLarm: 52
Störning i elsystemet för värme

alert-smallLarm: 53
Störning i ”economizer”funktionen

all-ok-smallLarm: 54
Testkörning av aggregatet har passerat maxtidsgräns

all-ok-smallLarm: 55
Dieselmotorn går med felaktiga varvtal

all-ok-smallLarm: 56
Förångarfläktar fungerar inte på lågvarv

all-ok-smallLarm: 57
Förångarfläktar fungerar inte på högvarv

all-ok-smallLarm: 58
Kondensorfläktar fungerar inte på lågvarv

all-ok-smallLarm: 59
Kondensorfläktar fungerar inte på högvarv

shutdown-smallLarm: 60
Kondensatorkretsen ur funktion

alert-smallLarm: 61
Startbatteriets polspänning under 12 volt

shutdown-smallLarm: 62
Amperemeter behöver kalibreras

shutdown-smallLarm: 63
Aggregatet har stoppat - starta om och kör som vanligt

all-ok-smallLarm: 64
Påminnelse att utföra en USC / Pre-Trip av aggregatet

65 Reserverad

shutdown-smallLarm: 66
Låg smörjoljenivå i dieselmotorn

alert-smallLarm: 67
Magnetventil i köldmediekretsen ur funktion

all-ok-smallLarm: 68
Internt fel i microprocessorn har registrerats

alert-smallLarm: 69
Kontrollera magnetiseringskretsens funktion

all-ok-smallLarm: 70
Problem med timräknare

all-ok-smallLarm: 71
Timer /nedräkning nr 4 har nått inställt värde

all-ok-smallLarm: 72
Timer /nedräkning nr 5 har nått inställt värde

all-ok-smallLarm: 73
Timer /nedräkning nr 6 har nått inställt värde

all-ok-smallLarm: 74
Microprocessorn har återgått till fabriksinställningar

shutdown-smallLarm: 75
Fel i microprocessorns RAM-minne

shutdown-smallLarm: 76
Fel i microprocessorns EPROM

shutdown-smallLarm: 77
Fel i microprocessorns EPROM

shutdown-smallLarm: 78
Fel i datalogg EPROM

all-ok-smallLarm: 79
Microprocessorns internminne fullt

all-ok-smallLarm: 80
Kompressorns temperatursensor skall kontrolleras

all-ok-smallLarm: 81
Kompressorns arbetstemperatur har varit hög

shutdown-smallLarm: 82
Hög kompressortemperatur har stängt av aggregatet

alert-smallLarm: 83
Dieselmotorns driftstemperatur under normalt värde

all-ok-smallLarm: 84
Omstart från beredskapsläge

all-ok-smallLarm: 85
Tvångsstyrd aggregatdrift

all-ok-smallLarm: 86
Kontrollera kompressorns tryckgivare

all-ok-smallLarm: 87
Kontrollera kompressorns sugtrycksgivare

88 Reserverad

alert-smallLarm: 89
Funktionsstörning i den elektroniska sugregulatorns (ETV) krets

shutdown-smallLarm: 90
Överbelastning på eldrift, starta om och kontrollera driften

shutdown-smallLarm: 91
Automatisk omställning till eldrift har inte fungerat

alert-smallLarm: 92
Temperatursensorernas kalibreringsnummer ej inprogrammerat

shutdown-smallLarm: 93
Kompressorns sugtryck på för lågt

alert-smallLarm: 94
Kontrollera avlastningskrets nr 1

alert-smallLarm: 95
Kontrollera avlastningskrets nr 2

alert-smallLarm: 96
Låg bränslenivå i tanken

shutdown-smallLarm: 97
Felaktig fjärrtemperatursensor för returluft (CO2 aggregat)

all-ok-smallLarm: 98
Kontrollera bränsletankens nivågivare

shutdown-smallLarm: 99
För stora tryckskillnader i kompressorn

alert-smallLarm: 100
Fläkten i gasolvärmaren startar inte (SB-III CR)

shutdown-smallLarm: 101
Temperaturkontroll sker på förångarens utloppssensor (SB-III CR)

shutdown-smallLarm: 102
Låg temperatur på förångaren vid värmedrift (SB-III CR)

alert-smallLarm: 103
Låg nivå i gasoltanken (SB-III CR)

alert-smallLarm: 104
Kontrollera fläktens varvtal i fjärrförångaren

alert-smallLarm: 105
Kontrollera trycksättningsventilen på receivertanken

alert-smallLarm: 106
Kontrollera överströmningsventilens funktion

alert-smallLarm: 107
Kontrollera magnetventilens funktion i kondensorinloppet

alert-smallLarm: 108
Skåpsdörrarnas öppningstid har passerat max-inställd bevakningstid

alert-smallLarm: 109
Kontrollera funktionen på kompressorns högtrycksgivare

alert-smallLarm: 110
Kontrollera sugtrycksregulatorns funktion

all-ok-smallLarm: 111
Microprocessorn är inte programmerad för detta aggregat

alert-smallLarm: 112
Kontrollera att fjärrförångarnas samtliga fläktar fungerar

alert-smallLarm: 113
Kontrollera elvärmestavarnas funktion

shutdown-smallLarm: 114
Flera larm samtidigt - aggregatet har stängts av

alert-smallLarm: 115
Kontrollera högtrycksvaktens funktion

all-ok-smallLarm: 116
Kontrollera högtrycksvaktens tillslagsvärde

all-ok-smallLarm: 117
Automatisk omkoppling från dieseldrift till eldrift

all-ok-smallLarm: 118
Automatisk omkoppling från eldrift till dieseldrift

119 Reserverad

alert-smallLarm: 120
Kontrollera 12-volts generatorns magnetiseringskrets

alert-smallLarm: 121
Kontrollera PMW vätskeinsprutningskretsen

alert-smallLarm: 122
Kontrollera den automatiska diesel/el omkopplarkretsen

alert-smallLarm: 123
Kontrollera temperatursensorn i förångarens inlopp

all-ok-smallLarm: 124
Kontrollera temperatursensorn i förångarens utlopp

alert-smallLarm: 125
Kontrollera bränsletankens nivågivare

alert-smallLarm: 126
Kontrollera sugtrycksregulatorns funktion och inställt värde

alert-smallLarm: 127
Ny termostatinställning sparades inte

all-ok-smallLarm: 128
Servicepåminnelse nr 1 - dieselmotorns gångtid har uppnåtts

all-ok-smallLarm: 129
Servicepåminnelse nr 2 - dieselmotorns gångtid har uppnåtts

all-ok-smallLarm: 130
Servicepåminnelse nr 1 - elmotorns gångtid har uppnåtts

all-ok-smallLarm: 131
Servicepåminnelse nr 2 - elmotorns gångtid har uppnåtts

all-ok-smallLarm: 132
Servicepåminnelse nr 1 - total gångtid har uppnåtts

all-ok-smallLarm: 133
Servicepåminnelse nr 2 - total gångtid har uppnåtts

all-ok-smallLarm: 134
Tillslagen tid på microprocessorn har registrerats

all-ok-smallLarm: 135
Kontrollera digitala ingångar som ej används

all-ok-smallLarm: 136
Kontrollera digitala ingångar som ej används

alert-smallLarm: 203
Returluftsensorn för HMI-displayen felaktig

alert-smallLarm: 204
Utblåsensorn för HMI-displayen felaktig


 

Thermo King service och reparationer i utlandet


Thermo King servicenätverk
- genom återförsäljare ÖVER HELA EUROPA

 • Täcker hela Europa
 • Öppet och tillgängligt dygnet runt, veckans alla dagar
 • Över 200 auktoriserade serviceställen
 • 1300 certifierade tekniker

Vid behov av service utanför Sveriges gränser kontaktas Thermo Assistance på +800 8085 85 85
eller +32 270 01 735.

Vi finns i hela landet

 

Från Skellefteå i norr till Malmö i söder har Thermo King auktoriserade samarbetspartners som sköter underhåll, service och reparationer för alla kunder i landet.

Samarbetet har flera vinnare. Thermo King kan erbjuda en bättre och bredare service, verkstäderna får fler kunder, men framförallt får kunder i hela Sverige nära till en auktoriserad Thermo King verkstad

 

Klicka här för att se en lista över Thermo King verkstäder i Sverige

 

Service i egen verkstad: Göteborg, Helsingborg och Malmö

I Göteborg har vi samtliga funktioner samlade under ett tak.

Öppettider jämna veckor: Mån-Torsdag 07:00-00:00 fredag 07:00 -16:00.
Öppettider udda veckor: Mån-Fredag 7:00 -16:30

Hitta hit

 • Administration
 • Försäljning
 • Reservdelar
 • Verkstad
 • Support

 I Helsingborg erbjuder vi följande tjänster:

Öppettider: Mån-Torsdag 07:00-00:00 fredag 07:00 -16:00.

Hitta Hit

 • Fullserviceverkstad med jour
 • Installation samtliga modeller
 • Hämtning av er trailer/släpvagn i hela Ättekulla industriområde, ring för mer information.
 • Servicebil som kan komma ut till er för mindre rep/underhåll.

I Malmö erbjuder vi följande tjänster:

Öppettider: Måndag-Fredag 07:00 -15:45.

Hitta Hit

 • Fullserviceverkstad med jour
 • Installation av våra mindre modeller av kylaggregat
 • Servicebil som kan komma ut till er för mindre rep/underhåll

Samtliga Thermo King auktoriserade verkstäder erbjuder:

24-timmars service

 • Utanför ordinarie öppettider i verkstaden, finns vår 24-timmars service tillgänglig årets samtliga dagar
 • Våra 15 samarbetspartners erbjuder också 24-timmars service på sina respektive orter.
 • Vid behov av service utanför Sveriges gränser kontaktas Thermo Assistance på 00800-8085 85 85.
 • Vid utnyttjande av denna service, tillkommer utöver övertidstillägg på timdebiteringen, också ett jourtillägg.

Mobil service

 • UtUtöver service på plats i egna verkstäder har vi servicebilar så vi kan hjälpa er där det behövs.
 • Servicebilarna utgår från våra egna verkstäder i Göteborg, Helsingborg och Malmö

Serviceavtal

Med våra Serviceavtal så får ni full kontroll på kostnaderna. Läs mer om våra Serviceavtal.

Thermo King-auktoriserade verkstäder i Sverige

 Tack vare ett stort nätverk av auktoriserade serviceverkstäder kan vi erbjuda service och reparationer oavsett var i Sverige du befinner dig.Alla verkstäder har även jour 24/7 vid behov av akuta reparationer

 • Thermo King Helsingborg

  Thermo King Helsingborg Stenbrovägen 58253 68 Helsingborg Tel: 042 301

  Läs mer
 • Thermo King i Borlänge

   

   Borlänge
   Gävle
   Gävle
   Hudiksvall
   Jönköping
   Karlstad
   Linköping
   Luleå
   Skellefteå
   Stockholm Haninge
   Stockholm Hägersten
   Stockholm Tumba
   Sundsvall
   Umeå
   Uppsala
   Uppsala
   Visby
   Västerås
   Växjö
   Örebro
   Örnsköldsvik
  Bilmetro Borlänge Södra Backa IndustriområdeHammargatan781 71 Borlänge

  Läs mer
 • Thermo King i Gävle

   

   Borlänge
   Gävle
   Gävle
   Hudiksvall
   Jönköping
   Karlstad
   Linköping
   Luleå
   Skellefteå
   Stockholm Haninge
   Stockholm Hägersten
   Stockholm Tumba
   Sundsvall
   Umeå
   Uppsala
   Uppsala
   Visby
   Västerås
   Växjö
   Örebro
   Örnsköldsvik
  Bilmetro Lastbilar Laxgången 1  801 04  Gävle

  Läs mer
 • Thermo King i Göteborg

  Thermo King Göteborg Trankärrsgatan 5425 37 Hisings Kärra Tel: 031 - 72

  Läs mer
 • Thermo King i Karlstad

    Bil & Kyltjänst i Karlstad AB Orkangatan 4 65

  Läs mer
 • Thermo King i Malmö

  Thermo King Malmö Källvattengatan 9212 23 MALMÖ Tel: 040-643 03 67 Jour: 0706

  Läs mer
 • Thermo King i Örebro

  AO Lastbilsverkstad Pikullagatan 1 70 227 ÖREBRO Tel: 019-27 07

  Läs mer
 • Thermo King i Örnsköldsvik

  Nki-kyl AB Höglandsvägen 2 89 150 ÖRNSKÖLDSVIK tel: 0660-823 05 Jour: 0749-25

  Läs mer
 • Thermo King i Skellefteå

  Djärvkyl AB Innervik 17 931 91 SKELLEFTEÅ tel: 0910-560 60 Jour: 070-349 66 80

  Läs mer
 • Thermo King i Södertälje

  Thermo El & Diesel Södertälje Morabergsvägen 5 152 25 SÖDERTÄLJE

  Läs mer
 • Thermo King i Stockholm

  {tab=HANINGE} BMC Transportkyl Jordbrotorpsvägen 1 136 50 HANINGE tel: 08-500 233

  Läs mer
 • Thermo King i Stockholm Hägersten

  BMC Transportkyl Västbergavägen 14-16 126 30 HÄGERSTEN tel: 08-744 04 20

  Läs mer
 • Thermo King i Sundsvall

  Rylander Bil Bergsgatan 120 853 50 Sundsvall www.rylanderbil.se Tidsbokning &

  Läs mer
 • Thermo King i Umeå

  Djärv Kyl AB Stackvägen 2 901 37 Umeå Tel: 090-221

  Läs mer
 • Thermo King i Uppsala

  {tab=Bilmetro Uppsala}  Bilmetro Lastbilar Gnistagatan 2    754 54  Uppsala ÖppettiderMån-Tor

  Läs mer
 • Thermo King i Västerås

  Malte Månson AB Omformargatan 8 721 37 Västerås tel: 021-810310

  Läs mer
 • Thermo King i Växjö

  Malte Månsson AB Stinavägen 5 Växjö Tel: +46 470 742940

  Läs mer
 • Thermo King i Visby

  Visby tunga fordon Lundbygatan 3b 621 41 Visby www.visbytungafordon.se Tidsbokning

  Läs mer
 • Thermo King i Gävle Malte

   

   Borlänge
   Gävle
   Gävle
   Hudiksvall
   Jönköping
   Karlstad
   Linköping
   Luleå
   Skellefteå
   Stockholm Haninge
   Stockholm Hägersten
   Stockholm Tumba
   Sundsvall
   Umeå
   Uppsala
   Uppsala
   Visby
   Västerås
   Växjö
   Örebro
   Örnsköldsvik
  Malte Månson AB Strömsbrov. 26 80104 Gävle

  Läs mer
 • thermo king göteborg verkstad

   

   Borlänge
   Gävle
   Gävle
   Hudiksvall
   Jönköping
   Karlstad
   Linköping
   Luleå
   Skellefteå
   Stockholm Haninge
   Stockholm Hägersten
   Stockholm Tumba
   Sundsvall
   Umeå
   Uppsala
   Uppsala
   Visby
   Västerås
   Växjö
   Örebro
   Örnsköldsvik

  Thermo King Göteborg

  Trankärrsgatan 5
  425 37 Hisings Kärra

  Tel: 031 - 72 77 600
  Fax: 031 - 72 77 66

  Försäljning: 031-72 77 610
  Reservdelar: 031-72 77 615
  Service-Verkstad: 031-72 77 620 
  Journr: 070-69 35 601 

  Öppettider administration, försäljning.
  Mån-Fre 7:00 -16:30 

  Öppettider reservdelar.
  Mån-Fre 7:30 -16:30 

  Öppettider verkstad.
  Udda veckor: Mån-Fre 7:00 -16:30
  Jämna veckor: Mån-Tor 07:00 – 22:00  Fre 07:00 – 16:00 
  Inga kvällsskift V26-33 Semester & V52-04 Jul-nyår 

   

  Läs mer
 • thermo king helsingborg verkstad

   

   Borlänge
   Gävle
   Gävle
   Hudiksvall
   Jönköping
   Karlstad
   Linköping
   Luleå
   Skellefteå
   Stockholm Haninge
   Stockholm Hägersten
   Stockholm Tumba
   Sundsvall
   Umeå
   Uppsala
   Uppsala
   Visby
   Västerås
   Växjö
   Örebro
   Örnsköldsvik

  Thermo King Helsingborg

  Stenbrovägen 58
  253 68 Helsingborg

  Tel: 042 301 76 55
  Jour: 0706 - 93 56 08

  Öppettider:

  Mån-Torsdag  07:00 -18:00
  Fredagar 07:00 - 16:00

  Vi erbjuder vi följande tjänster:

  • Fullserviceverkstad med jour
  • Installation samtliga modeller
  • Hämtning av er trailer/släpvagn i hela Ättekulla industriområde, ring för mer information.
  • Servicebil som kan komma ut till er för mindre rep/underhåll.

  Läs mer
 • thermo king Malmö verkstad

   

   Borlänge
   Gävle
   Gävle
   Hudiksvall
   Jönköping
   Karlstad
   Linköping
   Luleå
   Skellefteå
   Stockholm Haninge
   Stockholm Hägersten
   Stockholm Tumba
   Sundsvall
   Umeå
   Uppsala
   Uppsala
   Visby
   Västerås
   Växjö
   Örebro
   Örnsköldsvik

  Thermo King Malmö

  Källvattengatan 9
  212 23 MALMÖ

  Tel: 040-643 03 67
  Jour: 0706 - 93 56 08 

  Öppettider: 

  Mån-Fre 07:00 16:00

  I Malmö erbjuder vi följande tjänster:

  • Fullserviceverkstad med jour
  • Installation av våra mindre modeller av kylaggregat
  • Servicebil som kan komma ut till er för mindre rep/underhåll

   

   

   

  Läs mer
 • thermo king Stockholm verkstad

   

   Borlänge
   Gävle
   Gävle
   Hudiksvall
   Jönköping
   Karlstad
   Linköping
   Luleå
   Skellefteå
   Stockholm Haninge
   Stockholm Hägersten
   Stockholm Tumba
   Sundsvall
   Umeå
   Uppsala
   Uppsala
   Visby
   Västerås
   Växjö
   Örebro
   Örnsköldsvik

  Thermo King Stockholm

  Upplagsvägen 22        

  117 43 Stockholm

  Tel: +46 8 46 00 79 40

  Jour nr: 076 854 19 86

  Öppettider:

  Mån-Fred 07:30-16:30

   I Stockholm erbjuder vi följande tjänster:

  • Fullserviceverkstad med jour
  • Installation av våra mindre modeller av kylaggregat
  • Servicebil som kan komma ut till er för mindre rep/underhåll

  Läs mer
 • Thermo King Helsingborg

  Thermo King Helsingborg Stenbrovägen 58253 68 Helsingborg Tel: 042 301

  Läs mer
 • Thermo King Stockholm

  Thermo King Stockholm Upplagsvägen 22         117 43 Stockholm Tel:

  Läs mer
 • 1
 • 2

 

FRIGOBLOCK Kylaggregat

 • FK-Serien

  FK-Serien

  FRIGOBLOCK FK-Serien, kylaggregat för lastbilar Det optimala kylaggregatet för krävande varudistribution, som monteras på framstammen Läs mer
 • HK-Serien

  HK-Serien

  FRIGOBLOCK HK-Serien, Kylaggregat för släp och trailer Den ideala kylaggregatet för släpvagnar och semitrailer som Läs mer
 • EK/DK-Serien

  EK/DK-Serien

  FRIGOBLOCK EK/DK Serien, Undermonterat aggregat för lastbil, släp och trailer För fordon med låga påbyggnader Läs mer
 • RE-Serien

  RE-Serien

  RE-SERIEN, Tillsatsförångare för fordon med flera temperaturzoner De platta förångarna FRIGOBLOCK RE 11–44 kan förutom Läs mer
 • 1

Stora steg mot mindre utsläpp

Thermo King har sedan länge insett sitt ansvar som branschledande inom transportkyla med att ställa mycket höga miljökrav. Vår ambition berör allt vi gör. Toppmodern CO2-teknik, först på marknaden med låg GWP köldmedia R-452A, extremt låg-ljuds alternativ, exceptionellt låga avgasutsläpp och state-of-the-art tillverkningsanläggningar: bara några av milstolparna. Våra kunder behöver veta att de arbetar med den grönaste utrustning på marknaden och inget kommer stoppa oss att förverkliga detta.

Ta reda på mer om våra hållbara lösningar här

 

 

 

BCF E post Signatur Vi Kampar
Powered by Chill IT Systems